2022 – Nowe gatunki owadów dla fauny Albanii

Dr Joanna Kocot-Zalewska

Po roku intensywnych prac nad identyfikacją zebranych okazów udało się oznaczyć większość zebranego materiału.
Okazało się, że wśród 102 okazów dominują muchówki. Należą do sześciu rodzin Heleomyzidae, Trichoceridae, Clinoceridae, Chironomidae, Mycetophylidae i Sciaridae. Najwięcej okazów zebrano z rodziny Heleomyzidae, reprezentowały dwa gatunki Gymnomus caesius i Gymnomus ceianui, obydwa nowe dla fauny Albanii. Ponadto oznaczono Diamesa bohemani z rodziny Chironomidae i Trichocera maculipennis z rodziny Trichoceridae, ten ostatni również nowy dla albańskiej fauny.


W kolekcji licznie reprezentowane były chrząszcze. Należą one do dwóch rodzin – Carabidae i Leiodidae. Biegacze udało się oznaczyć, okazały się być jednym gatunkiem Neotrechus dalmatinus.
Kolekcja pająków jest bardzo skromna, liczy zaledwie siedem okazów, za to przedstawiciele są ściśle związani z jaskiniami oraz Półwyspem Bałkańskim. Są to Stygopholcus montenegrinus i Troglohyphantes pretneri. Nie zabrakło również znanego z naszych jaskiń Meta menardi. Kosarze reprezentowane były przez dwa gatunki Nelima troglodytes i Paranemastoma titaniacum.
Zebrane do kolekcji wije to Apfelbeckia insculpta, Glomeris pulchra i Macrochaetosoma bertiscea. Ten ostatni opisany został zaledwie kilka lat temu (w 2015r.) z Czarnogóry i jest nowym dla Albanii gatunkiem.


Nadal pracujemy nad rozpoznaniem chrząszczy z rodziny Leiodidae. Prace są trudne ze względu na wysokie wyspecjalizowanie tych chrząszczy do życia w warunkach podziemnych, olbrzymią liczbę gatunków i podgatunków charakterystycznych dla jaskiń Półwyspu Bałkańskiego i dość fragmentaryczną wiedzę o tych zwierzętach. Próbujemy także zidentyfikować zebraną w jaskini lodowej muchówkę z rodziny Empididae. Jest to prawdopodobnie nowy gatunek dla nauki. Okazy pochodzą z ekstremalnego środowiska, ponadto zebrano kolekcję wyłącznie samic, co utrudnia identyfikację i opis. Jednak nie poddajemy się, wykonujemy aktualnie analizy porównawcze zarówno morfologiczne, jak i genetyczne.
Wstępne wyniki prezentowane były podczas 25 międzynarodowej konferencji biologii podziemnej w Kluż Napoka w Rumunii.
Rozpoznaniem fauny zajęli się: dr hab. Paweł Sienkiewicz, dr Andrzej Woźnica, dr Robert Rozwałka, mgr Jakub Bienias, dr Joanna Kocot-Zalewska.
Szczególne podziękowania dla członków wyprawy Grzegorza Czapora, Tomasza Gąsiorka, Łukasza Pokorskiego i Alberto Righetto, którzy bardzo pomogli w zebraniu materiałów do badań!

pl_PLPolish